Aktuality

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

V měsíci říjnu jsme dokončily práce na stavbě „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí“

Dokončení rekonstrukce železničního spodku v žst. Častolovice

Dne 11. září 2015 jsme po bezproblémovém průběhu stavby dokončily v předstihu rekonstrukci železničního spodku v žst. Častolovice.

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

V měsíci červnu středisko železničních staveb zahájilo práce na realizaci stavby.

Zahájení prací na stavbě "Praha Bubny – Hala TO"

V měsíci červnu jsme zahájili  práce na stavbě "Praha Bubny – Hala TO". Jedná se o rekonstrukci provozní haly sloužící jako zázemí traťového oddílu pracovníků SŽDC.

Demolice drážních objektů v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

V měsících říjnu a listopadu jsme provedli dvě etapy demolice objektů v obvodu OŘ Ústí nad Labem.
Celkem bylo odstraněno 33 objektů.

Oprava trafostanice Kralupy nad Vltavou

V měsíci září jsme zahájili stavební práce na stavbě "Oprava trafostanice 3 Kralupy nad Vltavou" V rámci oprav bude provedena výměna oken a dveří objektu, oprava střechy a provedení nové fasády včetně terénních úprav.

Praha Vršovice – demolice drážních objektů

V měsíci září jsme provedli stavbu "Praha Vršovice – demolice". V rámci realizace jsme provedli demolice pěti drážních objektů.

ŽST Praha Horní Počernice, železniční most – podchod pro cestující

V dubnu jsme provedli poslední etapu výkopu pro podchod v ŽST Praha Horní Počernice.

Přerušeny práce

Od 9.12. byly zastaveny práce na stavbě "Optimalizace trati Beroun-Zbiroh"

Výluky 2011

Výluky trati Beroun-Zbiroh

Práce na přeložkách

Přeložky dokončeny 3.6.2011

Napojení mostu

Dokončení násypu
1 2 3 »
AKTUALITY

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov- Hostivice

V říjnu jsme zahájili práce na stavbě - Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov- Hostivice

Rekonstrukce nástupišť Poříčany

V měsíci červnu jsme zahájili práce na stavbě "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst Poříčany".

Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany

V současné době probíhají práce na dokončení  opěrné stěny u koleje č.5 v železniční stanici Davle, která prochází kompletní rekonstrukcí.

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov

V měsíci srpnu jsme dokončili práce na stavbě "Revitalizace trati Hradec Králové – Jaromeř – Trutnov". Na této stavbě jsme prováděli stavební a zemní práce na železničním spodku a železničním svršku v úseku  žst. Předměřice nad Labem – Smiřice.

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na revitalizaci železniční trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov.

Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany

V měsíci lednu jsme zahájili další etapu  stavebních prací na stavbě – Revitalizace trati  Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany

Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice

V prosinci 2015 jsme dokončili práce na stavbě "Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice.

Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čercany

V prosinci jsme dokončili stavební práce na stavbě "Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čercany"

Revitalizace Trati České Budějovice - Volary, žst. Český Krumlov

V měsících září a říjen provedla naše společnost práce na železničním spodku v žst. Český Krumlov

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

V měsíci říjnu jsme dokončily práce na stavbě „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí“

Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany

Na konci měsíce záři jsme zahájili stavební práce na stavbě "Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany"

Dokončení rekonstrukce železničního spodku v žst. Častolovice

Dne 11. září 2015 jsme po bezproblémovém průběhu stavby dokončily v předstihu rekonstrukci železničního spodku v žst. Častolovice.
» Více