render('mapa.phtml')*/?>

OPTIMALIZACE TRATI BEROUN - ZBIROH

OPTIMALIZACE TRATI BEROUN - ZBIROH
Realizace: 09/2009 – 02/2010
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Finanční objem: 137 836 916,- Kč
Místo: Mapa

Práce na železničním koridoru probíhaly na těchto stavebních objektech:

SO 16 - 33  - 01 Beroun - Zdice, železniční spodek

 • odtěžení o odvoz železničního svršku
 • realizace liniových odvodnění
 • realizace nového železničního spodku a svršku
 • realizace drážních stezek

 SO 16 - 33  - 02 Beroun - Zdice, železniční svršek

 • odtěžení železničního svršku

 SO 17 - 33  - 01 Nádraží Zdice železniční spodek

 • odtěžení o odvoz železničního svršku
 • realizace liniových odvodnění
 • stabilizace podkladových vrstev
 • realizace nového železničního spodku

 SO 18 - 33  - 02 Beroun - Zdice, železniční svršek

 • odtěžení železničního svršku

SO 20 - 33  - 01A Hořovice - km 66,347, železniční spodek

 • odtěžení zářezu s odvozem zeminy
 • realizace drážního tělesa
 • provedení podkladových vrstev z geomříží
 • provedení násypů konsolidačních a jílových vrstev
 • realizace podkladových vrstev železničního spodku
 • provedení ohumusování včetně hydroosevu

 

AKTUALITY

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov- Hostivice

V říjnu jsme zahájili práce na stavbě - Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov- Hostivice

Rekonstrukce nástupišť Poříčany

V měsíci červnu jsme zahájili práce na stavbě "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst Poříčany".

Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany

V současné době probíhají práce na dokončení  opěrné stěny u koleje č.5 v železniční stanici Davle, která prochází kompletní rekonstrukcí.

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov

V měsíci srpnu jsme dokončili práce na stavbě "Revitalizace trati Hradec Králové – Jaromeř – Trutnov". Na této stavbě jsme prováděli stavební a zemní práce na železničním spodku a železničním svršku v úseku  žst. Předměřice nad Labem – Smiřice.

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na revitalizaci železniční trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov.

Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany

V měsíci lednu jsme zahájili další etapu  stavebních prací na stavbě – Revitalizace trati  Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany

Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice

V prosinci 2015 jsme dokončili práce na stavbě "Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice.

Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čercany

V prosinci jsme dokončili stavební práce na stavbě "Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čercany"

Revitalizace Trati České Budějovice - Volary, žst. Český Krumlov

V měsících září a říjen provedla naše společnost práce na železničním spodku v žst. Český Krumlov

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

V měsíci říjnu jsme dokončily práce na stavbě „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí“

Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany

Na konci měsíce záři jsme zahájili stavební práce na stavbě "Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany"

Dokončení rekonstrukce železničního spodku v žst. Častolovice

Dne 11. září 2015 jsme po bezproblémovém průběhu stavby dokončily v předstihu rekonstrukci železničního spodku v žst. Častolovice.
» Více