Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí - Častolovice - Solnice. Rekonstrukce žst. Častolovice

23.04.2015

Náplní stavebního objektu ŽST Rychnov n.K., železniční spodek je optimalizace kolejové infrastruktury stanice ŽST Rychnov nad Kněžnou pro potřeby zvýšené poptávky nákladní a osobní dopravy v regionu. Prováděná oprava zvýší traťovou rychlost ve stanici ze stávajících 40 km/h na 50 km/h. Během února a března bylo odtěženo kolejové lože, provedena sanace zemních pláně hydraulickými pojivy, odvodnění a podkladní vrstvy ze ŠD v koleji číslo 1.

V termínu Velikonoc od 4.4. do 7.4. probíhala výluka na trati z důvodů celozávodní dovolené v automobilce Škoda auto v Kvasinách. V tomto termínu proběhli kompletní práce na železniční svršku, spodku a zabezpečovacím zařízení na Solnickém a Častolovickém zhlaví žst. Rychnov nad Kněžnou.

Práce naší společnosti začínaly po vytrhání kolejí 4.4.2015 v 1:00 nepřetržitě do 5.4. 2015 11:00. V tomto termínu bylo provedeno odtěžení kolejového lože a zemního tělesa, provedení odvodnění, sanace zemní pláně a provedení pražcového podloží ze ŠD na Solnickém zhlaví v délce 60 metrů a na Častolovickém zhlaví v délce 80 metrů.

 

Od 7.4. 2015 do 27.4. probíhaly práce na železničním spodku v žst. Rychnov nad Kněžnou ve staniční koleji číslo 3 a 5.


AKTUALITY

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov- Hostivice

V říjnu jsme zahájili práce na stavbě - Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov- Hostivice

Rekonstrukce nástupišť Poříčany

V měsíci červnu jsme zahájili práce na stavbě "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst Poříčany".

Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany

V současné době probíhají práce na dokončení  opěrné stěny u koleje č.5 v železniční stanici Davle, která prochází kompletní rekonstrukcí.

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov

V měsíci srpnu jsme dokončili práce na stavbě "Revitalizace trati Hradec Králové – Jaromeř – Trutnov". Na této stavbě jsme prováděli stavební a zemní práce na železničním spodku a železničním svršku v úseku  žst. Předměřice nad Labem – Smiřice.

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na revitalizaci železniční trati Hradec Králové - Jaroměř – Trutnov.

Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany

V měsíci lednu jsme zahájili další etapu  stavebních prací na stavbě – Revitalizace trati  Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany

Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice

V prosinci 2015 jsme dokončili práce na stavbě "Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice – Nesovice.

Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čercany

V prosinci jsme dokončili stavební práce na stavbě "Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čercany"

Revitalizace Trati České Budějovice - Volary, žst. Český Krumlov

V měsících září a říjen provedla naše společnost práce na železničním spodku v žst. Český Krumlov

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

V měsíci říjnu jsme dokončily práce na stavbě „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí“

Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany

Na konci měsíce záři jsme zahájili stavební práce na stavbě "Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany"

Dokončení rekonstrukce železničního spodku v žst. Častolovice

Dne 11. září 2015 jsme po bezproblémovém průběhu stavby dokončily v předstihu rekonstrukci železničního spodku v žst. Častolovice.
» Více