PROFIL DIVÍZIE

V rámci divízie železničných stavieb je naša spoločnosť schopná vykonávať stavebné práce pri realizácii modernizáciou, rekonštrukciou či optimalizáciou železničných koridorov, regionálnych tratí a nádražie. Zameriavame sa predovšetkým na kompletnú výstavbu železničných spodkov, predovšetkým na zemné práce pri odťaženia, likvidácii alebo recykláciu existujúcich koľajových vrstvy, vybudovanie zemných plání požadovaných parametrov a zriadenie plání koľajového spodku, vrátane
konštrukčných vrstiev zo štrkodrvine.

Na dosiahnutie požadovaných parametrov zemných plání sme pripravení realizovať aj rôzne sanačné práce, úpravy podložia, vápenocementové stabilizácia alebo použiť celú radu geotextíliou a geomreží. Požadovaných výškových úrovní, priečnych a pozdĺžnych sklonov s presnosťou + / - 1 cm u zemných prác i konštrukčných vrstiev dosahujeme vlastnými zemnými strojmi vybavenými zariadeniami sa satelitné technológie GPS. Pri realizácii železničných stavieb vykonávame aj podchody, priepusty, oporné steny, rôzne odvodňovacie systémy, koľajovej chodníky alebo protihlukové opatrenia.

AKTUALITY